چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 3172روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
ارسال هدیه

ID:383 زهرام
  22/08/1397 23:32  عسل,شوکولات,پاستیل,آبنبات روم...
آخرین بازدید: 13/11/2018 23:32
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (74) ارسال هدیه
زهرام
گیلان - گیلان
(--- سال)26 / 4 / 0
ﻣﻐــــــــﺮﻭﺭ ﻧﯿﺴﺘـــــﻢ .. ﻓﻘﻂ ﺩﻧﯿــــــﺎ ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺗـــــــﻮﺟﻪ ﺯﯾﺎﺩ ~ ﺑﯽتوﺟــــــــﻬﯽ ﻣﯿــــــﺎﺭه ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑــَـــﺪ ﺑﺎﺷﯽ !!! ...ﺗﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺪﻭﻧﻦ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻧﯿﺴﺖ !!! ﻣــَــﺮﺍﻣﻪ ﻣــَــﻌﺮﻓﺘﻪ
واقـــعـــ ـا به کــــــجــ ـــــا چــــنــــ ـیـــــــن شـــــتـــ ــابـــــا ن؟؟؟

راي دهنده ها
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • تایید خودکار
 • ثبتنام : 1394/07/25 شنبه
 • کل حضور در سایت : 8 روزها
 • آخرین حضور: 97/08/22 23:32

 میزان فعالیت

 • راي ها : 3
 • انجمن: 377
 • چتروم : 1395
 • بلاگ ها : 144
 • تشکر شده : 384
 • حاضري : 145
 • بازی ها : 4 (برد: 2 - مساوی: 2 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 2452
 • امتياز : 253
 • سکه ها : 112

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها