چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 1685روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از *Tamana*: عشق من عاشق اسمته .. همچنین خود

 
b
 
ID:726 bengesht baroni
  15/02/1400 21:19  sʜᴇ ᴡᴏʟғ
آخرین بازدید: 05/05/2021 21:19
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (192) ارسال هدیه

Lor' - کهگیلویه و بویراحمد
(24 سال)5 / 10 / 1375
برای تمام عمر عاشقش شدم

Every body got their reason Everybody got their way

راي دهنده ها
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • تایید خودکار
 • ثبتنام : 1395/07/15 پنجشنبه
 • کل حضور در سایت : 6 روزها
 • آخرین حضور: 00/02/15 21:19

 میزان فعالیت

 • راي ها : 3
 • انجمن: 1993
 • چتروم : 7039
 • بلاگ ها : 193
 • تشکر شده : 753
 • حاضري : 514
 • بازی ها : 7 (برد: 3 - مساوی: 1 - باخت: 3)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 10502
 • امتياز : 345
 • سکه ها : 323

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها