چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 255روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
ارسال هدیه

ID:4458 ×Loser boy×
  09/09/1400 02:04  ARGO
آخرین بازدید: 30/11/2021 02:04
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (17) ارسال هدیه
×Loser boy×
- ---
(27 سال)12 / 3 / 1374
" ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ "
" ﺩﻓﺘﺮ ﻋﺸﻘﻤﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﯼ "
" ﺑﻐﺾ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺗﺖ ﺷﮑﺴﺘﯽ "
" ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﺸﻘﻮ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﯽ "
---

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Sajad
 • ثبتنام : 1400/01/03 سه شنبه
 • کل حضور در سایت : 3 روزها
 • آخرین حضور: 00/09/09 02:04

 میزان فعالیت

 • راي ها : 9
 • انجمن: 112
 • چتروم : 388
 • بلاگ ها : 42
 • تشکر شده : 81
 • حاضري : 6
 • بازی ها : 0 (برد: 0 - مساوی: 0 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 638
 • امتياز : 819
 • سکه ها : 0

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها