چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 1631روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از مآه: ب رنگ آبی?

 
آ
 
ID:3106 آرتین
  26/08/1402 01:24  هرتوم و دله
آخرین بازدید: 17/11/2023 01:24
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (13) ارسال هدیه
آرتین
تهران - ---
(--- سال)0 / 0 / 0
ﮐﺮﺩﻩ ﻗﻄﻮﺭ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﭼﻮ ﻣﻦ
ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺵ ﻟﺒﺎﻥ ﺗﻮ ﺿﺮﯾﺢ ﺯﺍﺋﺮﯼ ﭼﻮ ﻣﻦ
ﺯﻟﻒ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﺍﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﭼﺎﻟﻮﺱ ﺷﺪﻩ
ﺗﮏ ﺗﮏ ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﭼﻮ ﻣﻦ
ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﺍﻥ ﺗﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ " ﻇﺮﺍﻓﺘﺖ " " ﮐِﺮﯼ " ﭼﻮ ﻣﻦ !
ﭼﺎﻟﻪ ﯼ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻐﺰﺷﻢ ﺷﺪﻩ
ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﭼﺎﻟﻪ ﺳﺎﺯ ﺗﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺎﻓِﺮﯼ ﭼﻮ ﻣﻦ
ﺑﺎﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻭﺯﺩ ﺩﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻮﭺ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺯﻟﻒ ﺗﻮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﺮﻍ ﻣﻬﺎﺟﺮﯼ ﭼﻮ ﻣﻦ
ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﯼ ﻧﻤﺎﺯِ ﻣﺴﺠﺪِ ﻣﺤﻞ
ﺍَﺷﻬﺪُ ﺍَﻥَّ ﻋﺸﻖِ ﺗﻮ ﺻﻮﺕِ ﻣﮑﺒِّﺮﯼ ﭼﻮ ﻣﻦ
خدا حافظ حلالم کنید 😓

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Sajad
 • ثبتنام : 1398/03/27 دوشنبه
 • کل حضور در سایت : 7 روزها
 • آخرین حضور: 02/08/26 01:24

 میزان فعالیت

 • راي ها : 8
 • انجمن: 12
 • چتروم : 3444
 • بلاگ ها : 7
 • تشکر شده : 24
 • حاضري : 13
 • بازی ها : 0 (برد: 0 - مساوی: 0 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 3508
 • امتياز : 22
 • سکه ها : 1

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها