چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 711روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از anisixor

ID:3060 M.sh024
آخرین بازدید: 13/03/2021 01:11
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (35) ارسال هدیه
M.sh024
تهران - زنجان
(22 سال)11 / 5 / 1378
ماشراب نمینوشیم ولی مستانه میگردیم،لباس کهنه میپوشیم ولی شاهانه میگردیم

instagram:

Mr_khas024
این نیزبگذرد...

راي دهنده ها
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Sajad
 • ثبتنام : 1398/03/16 پنجشنبه
 • کل حضور در سایت : 7 روزها
 • آخرین حضور: 99/12/23 01:11

 میزان فعالیت

 • راي ها : 1
 • انجمن: 138
 • چتروم : 64
 • بلاگ ها : 15
 • تشکر شده : 69
 • حاضري : 48
 • بازی ها : 1 (برد: 0 - مساوی: 0 - باخت: 1)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 336
 • امتياز : 338
 • سکه ها : 55

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها