چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 1804روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
هدیه شخصی

ID:2376 $Saman$
  امروز, 22:41  ☔☔
آخرین موقعیت: خانه

نظرات (72) ارسال هدیه
$Saman$
☔☔ - ---
(--- سال)5 / 9 / 0
سخت ﺍﺳﺖ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ پسری ﮐﻪ ﻏــ ـــﻢ ﻫﺎﯾـــــ ـﺶ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿـــ ــﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﻟﺶ ... ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻨـــ ـــــ ـــــﻬﺎ ﻟﺒــــﺨـــﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ؛ ﮐﻪ ﺣﺴــــ ــــــ ـــــﺮﺕ ﻣﯿـــــﺨﻮﺭﻧﺪ ﺑـــﺨﺎﻃﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧــــ ــــ ـــﺶ ... ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــــ ــــــــ ــــﺶ ... ... ﻭ ﻫﯿــــــ ـــــــــ ــــــﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﻫﻤﺎﻥ پسر ﻧﻤﯿــ ـــﺪﺍﻧﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎﺳــ ـــــﺖ ... ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿـــــــــ ـــــــ ـــــﺘﺮﺳﺪ ... ﺍﺯ ﺑﺎﺧـــــــــ ــــــــﺘﻦ ... ﺍﺯ ﺍﻋﺘــــ ــــــ ــــــﻤﺎﺩِ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻠﺶ ... ﺍﺯ ﯾــــــ ـــــــــ ــــــﺦ ﺯﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻗﻠﺒــــــ ـــــــ ــــﺶ ... ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔــــــ ـــــــــــ ــــــﯽ
در دنیایی که همه میخواهند خدای جذابیت باشند تو«خودت» باش اینجوری جذاب تری

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: FAZii
 • ثبتنام : 1397/10/05 چهارشنبه
 • کل حضور در سایت : 73 روزها

 میزان فعالیت

 • راي ها : 22
 • انجمن: 979
 • چتروم : 27111
 • بلاگ ها : 9069
 • تشکر شده : 2327
 • حاضري : 1130
 • بازی ها : 264 (برد: 89 - مساوی: 12 - باخت: 163)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 40902
 • امتياز : 83
 • سکه ها : 699

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها