چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 1649روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از آگرین: گل برای گل عزیز دلم

 
*
 
ID:2287 **nafasi**
  14/12/1401 08:59  ヅشاد باشید
آخرین بازدید: 05/03/2023 08:59
آخرین موقعیت: پروفایل

نظرات (212) ارسال هدیه

ولـــی خـُداییش چرا اینقد بیرحم میشید؟ - ---
(--- سال)6 / 12 / 0
دلــــےرا کــــہ رفیــــق

مــےشکــند

خـــدا هــم نمیتوانـــــد

درستـــــش کُـــند
هــَر کـِ خـُود دآنـَد و خــُدآی خــُودَش؛ کــِ چــِ دَردیـست دَر کــُجـآی دِلــَش

راي دهنده ها
.4
.6
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: mash ghorbon*
 • ثبتنام : 1397/09/06 سه شنبه
 • کل حضور در سایت : 17 روزها
 • آخرین حضور: 01/12/14 08:59

 میزان فعالیت

 • راي ها : 7
 • انجمن: 310
 • چتروم : 22209
 • بلاگ ها : 555
 • تشکر شده : 284
 • حاضري : 468
 • بازی ها : 48 (برد: 18 - مساوی: 1 - باخت: 29)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 23881
 • امتياز : 55960
 • سکه ها : 47

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها