چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
فعالیت های کاربر

kian...
   

پست ها
1 2 3 ... 8 >>
شعرنو
ﺁﻧﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﮒ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﺎﺗﻨﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻋﻬﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻞِ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﻥ ﻣﺜﻞِ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﻤﺪ ﺳُﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺜﻞِ ﯾﮏ ﮐﺎﺭِ ﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻮﭼﻪ ﺭﺍ ﯾﮏ ﻗﺪﻡ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮﺩ ... " ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺁﺫﺭ "... >>
شعر و متن زیبا....
ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺯﺧﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺗﻨﻢ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﻣﻨﻢ ﺳﻼﻡ ﺭﻓﯿﻖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺁﻥ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺯﻫﺮ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺩﺭﻭﻥ ﺟﺎﻡ ﺭﻓﯿﻖ ﻣﯿﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯿﺴﻮﺯﻡ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﻋﻬﺪ ﺑﯽ ﺩﻭﺍﻡ ﺭﻓﯿﻖ ﭼﻮ ﺍﺑﺮ ﻏﺮﺵ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻐﺾ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺭﻓﯿﻖ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻡ ﺭﻓﯿﻖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘ... >>
شعرنو
ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺍﯼ ﻏﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻭﺳﻌﺘﺶ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭼﺸﻢ ﺗﻨﮓ ﺳﻮﺯﻧﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﻩ ﺍﯼ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻡ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﮐﻮﭼﯿﺪﻩ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﻥ ﺧﺸﮑﯿﺪﻩ .......... >>
شعر و متن زیبا....
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا سرهابریده بینی بی جرم وبی جنایت... >>
شعر و متن زیبا....
اوسرسپرده میخواست من دل سپرده بودم...... >>
موضوع آزاد
روز آدم رو نمی سازید حداقل گند نزنید... >>
نظرت راجع ب خودت :)
ارتباط گرفتن با من سخت نیست ولی قلق داره....... >>
حالت باچی خوش میشه؟
خلاصی از این وضعیت...اعتیادلعنتی... >>
در کل 143 ارسالی
1 2 3 ... 8 >>