چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 1569روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
ارسال هدیه

ID:721 MANIA
  02/10/1395 00:10 , dar@ooooooj650
آخرین بازدید: 22/12/2016 00:10
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (311) ارسال هدیه
MANIA
غرور... - ---
(--- سال)0 / 0 / 0
همیشه که نباید دخترگریه کند!گاهی وقت ها آنچنان سنگ میشود که گریه در
می آورد...گاهی وقت ها دختردلش نمی شکند چون دیگر دلی ندارد که بشکند..گاهی وقت ها دختراشکی برای ریختن ندارد باور کن چشمهایش دیگر می دانند که اگرگریه نکنند سنگین ترند..همیشه که دخترها احساسی نیستند..دیگراحساسی برای دخترنمانده است..دیگرگذشت آن زمانی که دختر به خاطر احساسش محاکمه می شد..احساس دیگر کشته شده،احساس مرد .الفاتحه !
من یه اسفندی ام عقده ای نیسم اما زود کینه به دل میگیرم قابل توجه بعضیا...میگن اسفندیا تخسن!راسته؟؟

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • تایید خودکار
 • ثبتنام : 1395/07/14 چهارشنبه
 • کل حضور در سایت : 7 روزها
 • آخرین حضور: 95/10/02 00:10

 میزان فعالیت

 • راي ها : 44
 • انجمن: 278
 • چتروم : 675
 • بلاگ ها : 62
 • تشکر شده : 197
 • حاضري : 56
 • بازی ها : 31 (برد: 12 - مساوی: 4 - باخت: 15)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 1343
 • امتياز : 297
 • سکه ها : 239

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها