چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 1935روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از آگرین: تقدیم اجیم

 
N
 
ID:710 Nazanin7
  29/10/1400 14:49  ♡sᴇᴇɪɴɢ ʏᴏᴜ ʜᴇᴀʟs ᴍᴇ♡
آخرین بازدید: 19/01/2022 14:49
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (28) ارسال هدیه
Nazanin7
Teh - ---
(--- سال)14 / 8 / 0
همدیگر را دور میزنیم؛ تا زود به مقصدبرسیم..غافل از اینکه زمین گرد است وباز به هم می رسیم....!!👌
---

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • تایید خودکار
 • ثبتنام : 1395/07/12 دوشنبه
 • کل حضور در سایت : 11 روزها
 • آخرین حضور: 00/10/29 14:49

 میزان فعالیت

 • راي ها : 18
 • انجمن: 24
 • چتروم : 2208
 • بلاگ ها : 38
 • تشکر شده : 110
 • حاضري : 150
 • بازی ها : 0 (برد: 0 - مساوی: 0 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 2548
 • امتياز : 2719
 • سکه ها : 199

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها