چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 186روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
ارسال هدیه

ID:4458 ×Loser boy×
  11/04/1400 23:31  ARGO
آخرین بازدید: 02/07/2021 23:31
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (17) ارسال هدیه
×Loser boy×
- ---
(26 سال)12 / 3 / 1374
" ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻮﺩ ﺍﻭﻥ ﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﺩﯼ "
" ﺩﻓﺘﺮ ﻋﺸﻘﻤﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﯼ "
" ﺑﻐﺾ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺗﺖ ﺷﮑﺴﺘﯽ "
" ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﺸﻘﻮ ﺗﻮﯼ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺗﻮ ﺑﺴﺘﯽ "
---

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Sajad
 • ثبتنام : 1400/01/03 سه شنبه
 • کل حضور در سایت : 3 روزها
 • آخرین حضور: 00/04/11 23:31

 میزان فعالیت

 • راي ها : 9
 • انجمن: 111
 • چتروم : 373
 • بلاگ ها : 42
 • تشکر شده : 81
 • حاضري : 6
 • بازی ها : 0 (برد: 0 - مساوی: 0 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 622
 • امتياز : 728
 • سکه ها : 0

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها