چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 110روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
ارسال هدیه

 
k
 
ID:4371 kambiz_landar
  دیروز, 04:39  ‏" قبیلہ یعنے یک نفر ‏‎(ടഃട)‎‏ "
آخرین بازدید: دیروز, 04:39
آخرین موقعیت: خانه

نظرات (36) ارسال هدیه
kambiz_landar
kerman_jeroft - کرمان
(25 سال)11 / 2 / 1375
دلے بے غم دراین دنیا نباشد اگرباشد بنے آدم نباشد
بہ یاد رفیقام ھرجاھستن خوش باشن
‏(‏ramin‏)‏‎ ‎
poorya022
hesam.shepeshoo
‏‎ ‎‏ محمدرضا - فقط فریاد علے جونم.
رھاجونے .
کلبہ شادے رویا .
‏ شیدا76.
پرھام اند حمید.
‏ دوستاے اینجا ھم تاج سرمن
داداشا : سجاد

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: ?baran?
 • ثبتنام : 1399/10/03 چهارشنبه
 • کل حضور در سایت : 13 روزها
 • آخرین حضور: 00/01/23 04:39

 میزان فعالیت

 • راي ها : 15
 • انجمن: 5097
 • چتروم : 2577
 • بلاگ ها : 85
 • تشکر شده : 201
 • حاضري : 99
 • بازی ها : 1 (برد: 1 - مساوی: 0 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 8075
 • امتياز : 2395
 • سکه ها : 7

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها