چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 433روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از mahdi22

 
👑
 
ID:3645 👑baran👑
  دیروز, 11:01 
آخرین بازدید: دیروز, 11:01
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (96) ارسال هدیه

- ---
(--- سال)1 / 1 / 0
طوری کنارت می‌ مانم

طوری برایت خاطره می‌ سازم

که حتی اگر بخواهی هم  نتوانی ترکم کنی

آخر من فکر می‌کنم هیچ رفتنی

حریف خاطره‌ ها یمان نمی‌ شود

❤سجادم❤
---

راي دهنده ها
.483
.484
.485
.486
.487
.488
.489
.490
.491
.492
.493
.494
.495
.496
.497
.498
.499
.500
.501
.502
.503
.504
.505
.506
.507
.508
.509
.510
.511
.512
.517
.518DIANA
.519DIANA
.523
.524
.526
.527
.528
.529
.533uuyt
.538
.544
.550
.552
.554صدف
.557Sorena
.559FATM
.562eli_m
.570
.571Gita
.572RASHAR
.577Oooa
.581sonia
.584Kia
.585
.586
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Sajad
 • ثبتنام : 1398/08/18 شنبه
 • کل حضور در سایت : 27 روزها
 • آخرین حضور: 99/10/26 11:01

 میزان فعالیت

 • راي ها : 586
 • انجمن: 2301
 • چتروم : 28499
 • بلاگ ها : 2498
 • تشکر شده : 2276
 • حاضري : 364
 • بازی ها : 184 (برد: 68 - مساوی: 7 - باخت: 109)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 36708
 • امتياز : 1779
 • سکه ها : 9

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها