چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 807روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
هدیه شخصی

 
آ
 
ID:3614 آگرین
  12/10/1400 18:12 , فِرمِسک
آخرین بازدید: 02/01/2022 18:12
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (75) ارسال هدیه
آگرین
کرمانشاه - کرمانشاه
(--- سال)1 / 10 / 0
چگونه می توانی اقامتگاهی جز قلب من و تابعیتی جز سرزمین دلم داشته باشی وقتی که تنها مایملک من در حیات و ماترکم در مماتِ منی.
کدامین دادگاه صالح است برای تقدیم دادخواست به طرفیت ات به جز محل اقامت تو که سکونتگاه واقعی و مرکز مهم امور تو، در قلب من است؟

دادخواستی دارم به طرفیت ات، به خواسته الزام به تعـهد و وفایِ به عشق، لغایت اجرای کامل دادنامه مقوم به بهای جوانی، علی الحساب به قیمت یک عمر زندگی
آه...که دیر فهمیـدم دانستنِ سطر به سطر کتاب قانون هیچ سودی برایم نداشت،
زمانی که تنها قانون لازم الاجرایِ زندگی من، دوست داشتن توست

قانون گذاران نمی دانند جای خالی عشق در اسباب تملیک خالی بود
آن گاه که شارع می گوید در اسباب مالکیت ؛
چ
عه شق وک برینک وایه
نه ده له بژی
نه ده له بمری!

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Sajad
 • ثبتنام : 1398/08/14 سه شنبه
 • کل حضور در سایت : 7 روزها
 • آخرین حضور: 00/10/12 18:12

 میزان فعالیت

 • راي ها : 56
 • انجمن: 9599
 • چتروم : 6736
 • بلاگ ها : 535
 • تشکر شده : 779
 • حاضري : 355
 • بازی ها : 0 (برد: 0 - مساوی: 0 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 18060
 • امتياز : 7280
 • سکه ها : 268

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها