چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 387روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از PEYMAN-REIGNS

 
آ
 
ID:3614 آگرین
  28/08/1399 18:27 ,
آخرین بازدید: 18/11/2020 18:27
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (115) ارسال هدیه
آگرین
کرمانشاه - کرمانشاه
(--- سال)1 / 10 / 0
امان از قلب یک حقوقی
تو چ میدانی ک در قلبش چ میگذرد...
تو ک حقوق مکتسبه قلب یک حقوقی را ب راحتی زیر پا می گذاری...
چ میدانی در درونش چ میگذرد؟
یک حقوقی با مغزش حق دیگری را می ستاید...
در برابر بی منطقی ها می ایستد و فرمایش نمی پذیرد.
اما...
امان از آن زمان ک قلبش گیر کند...
ویرانه ای از ماده ها و تبصره ها برایش باقی می ماند...
آخر پایه های مغز حق خواه بر قلبی عاشق استوار می شود...
امان از معشوقی ک حق مکتسبه قلب یک حقوقی را زیر پا بگذارد...
آنوقت است ک ... آچمز می شود... سکوت می کند...
آنجاست ک یک حقوقی، حق قلبش را اقامه نمی کند و فقط ب تماشای معشوق می نشیند.
حتی اینجا هم یک حقوقی ب اقامه حق دیگری می پردازد...
با ترک فعل فداکارا
قانون خاطراتت
یک تبصره کم دارد
نفرت عطف به ما سبق نمیشود!

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: سارا020
 • ثبتنام : 1398/08/15 چهارشنبه
 • کل حضور در سایت : 30 روزها
 • آخرین حضور: 99/08/28 18:27

 میزان فعالیت

 • راي ها : 89
 • انجمن: 4831
 • چتروم : 5472
 • بلاگ ها : 164
 • تشکر شده : 1109
 • حاضري : 209
 • بازی ها : 0 (برد: 0 - مساوی: 0 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 11874
 • امتياز : 2268
 • سکه ها : 256

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها