چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 504روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
ارسال هدیه

 
م
 
ID:3433 مهرنوش
  07/08/1398 12:21 
آخرین بازدید: 29/10/2019 12:21
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (2) ارسال هدیه

- ---
(--- سال)0 / 0 / 0
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭﻟﯽ ﺑـﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺭﺍ
ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻧﺪ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪﻧﺪ
ﺑﺪﯼ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻣﯽ ﺭﯾﺰﻧﺪ
ﻭ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ
ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺭﺍ
ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻧﺪ
ﻭﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﺯندگی
---

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Sajad
 • ثبتنام : 1398/06/09 شنبه
 • کل حضور در سایت : 17:21:16
 • آخرین حضور: 98/08/07 12:21

 میزان فعالیت

 • راي ها : 12
 • انجمن: 152
 • چتروم : 6
 • بلاگ ها : 1
 • تشکر شده : 3
 • حاضري : 30
 • بازی ها : 0 (برد: 0 - مساوی: 0 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 204
 • امتياز : 165
 • سکه ها : 3

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها