چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 576روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از DIANA: ♥

ID:3374 فریما
  15/12/1399 00:54  من خسته نیستم؛خود خستگیم
آخرین بازدید: 05/03/2021 00:54
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (54) ارسال هدیه
فریما
- ---
(--- سال)0 / 0 / 0
من همون دختربی حس ومغروری شدم ک دیگ هیچکس روش نمیتونه تاثیری بزاره تاشادیشو ازش بگیره..!

⍊a̶z̶ d̶a̶s̶h̶t̶e̶ h̶t̶ m̶a̶y̶e̶ b̶z̶r̶ n̶ o̶g̶h̶d̶e̶ h̶t̶⍉
tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

راي دهنده ها
.13
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173
.174
.175
.176
.177
.178
.179
.180
.181
.182DIANA
.183
.187صدف
.188
.190
.191
.193eli_m
.199
.201
.205
.207
.213
.216
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Sajad
 • ثبتنام : 1398/05/17 پنجشنبه
 • کل حضور در سایت : 21 روزها
 • آخرین حضور: 99/12/15 00:54

 میزان فعالیت

 • راي ها : 216
 • انجمن: 1565
 • چتروم : 3854
 • بلاگ ها : 940
 • تشکر شده : 705
 • حاضري : 119
 • بازی ها : 8 (برد: 4 - مساوی: 0 - باخت: 4)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 7407
 • امتياز : 6284
 • سکه ها : 30

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها