چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 637روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
ارسال هدیه

 
م
 
ID:2785 مارکوپولو
  04/02/1398 01:35 
آخرین بازدید: 24/04/2019 01:35
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (12) ارسال هدیه
مارکوپولو
مش - خراسان رضوی
(--- سال)0 / 0 / 0
ﺗﻨﻬﺎﯾﮯ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ڪﺴﮯ
ﻗﺴﻤﺖ ڪﻨﯿﺪ
ڪﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،
ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ڪﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺩﻭﺳﺘـــــ ﺑﺪﺍﺭﺩ
ﺑﺎ ﻣﻮﮮ ﺳﭙﯿﺪﺗﺎﻥ ،
ﺷﯿـﺎﺭ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻤﺘـﺎﻥ
ﻭ ﻟﺮﺯﺵ ﺩﺳﺘـــــ ﻭ ﺩﻟﺘـــﺎﻧـ
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﻮﺵ ﺷﺎﻧﺲ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ

راي دهنده ها
.2
.3
.4
.6
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Sajad
 • ثبتنام : 1398/01/30 جمعه
 • کل حضور در سایت : 16:56:35
 • آخرین حضور: 98/02/04 01:35

 میزان فعالیت

 • راي ها : 8
 • انجمن: 1
 • چتروم : 12
 • بلاگ ها : 0
 • تشکر شده : 0
 • حاضري : 0
 • بازی ها : 0 (برد: 0 - مساوی: 0 - باخت: 0)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 21
 • امتياز : 13
 • سکه ها : 7

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها