چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 632روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
هدیه شخصی

 
s
 
ID:2624 senatoor
  18/07/1399 00:02  Hunt or be hunted
آخرین بازدید: 09/10/2020 00:02
آخرین موقعیت: خانه

نظرات (12) ارسال هدیه

تهران - تهران
(--- سال)0 / 0 / 0
GOD is Greatest ...

The end of Sena? Maybe,...maybe not..
خاص:/

The end of Sena? I don't know...
Maybe,...Maybe not

But
GOD is Greatest..

Bye

راي دهنده ها
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.69
.71
.77
.83
.85
.87
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Alireza.M
 • ثبتنام : 1397/12/16 پنجشنبه
 • کل حضور در سایت : 7 روزها
 • آخرین حضور: 99/07/18 00:02

 میزان فعالیت

 • راي ها : 88
 • انجمن: 236
 • چتروم : 5136
 • بلاگ ها : 4
 • تشکر شده : 17
 • حاضري : 22
 • بازی ها : 26 (برد: 13 - مساوی: 1 - باخت: 12)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 5529
 • امتياز : 5400
 • سکه ها : 2

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها