چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 759روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از آگرین: هدیه

ID:2376 $Saman$
  02/11/1399 10:31  سسکوت
آخرین بازدید: 21/01/2021 10:31
آخرین موقعیت: خانه

نظرات (274) ارسال هدیه
$Saman$
♥پسرک شمالے♥ - ---
(--- سال)5 / 9 / 0
سخت ﺍﺳﺖ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ پسری ﮐﻪ ﻏــ ـــﻢ ﻫﺎﯾـــــ ـﺶ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿـــ ــﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﻟﺶ ... ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻨـــ ـــــ ـــــﻬﺎ ﻟﺒــــﺨـــﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ؛ ﮐﻪ ﺣﺴــــ ــــــ ـــــﺮﺕ ﻣﯿـــــﺨﻮﺭﻧﺪ ﺑـــﺨﺎﻃﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧــــ ــــ ـــﺶ ... ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــــ ــــــــ ــــﺶ ... ... ﻭ ﻫﯿــــــ ـــــــــ ــــــﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﻫﻤﺎﻥ پسر ﻧﻤﯿــ ـــﺪﺍﻧﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎﺳــ ـــــﺖ ... ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿـــــــــ ـــــــ ـــــﺘﺮﺳﺪ ... ﺍﺯ ﺑﺎﺧـــــــــ ــــــــﺘﻦ ... ﺍﺯ ﺍﻋﺘــــ ــــــ ــــــﻤﺎﺩِ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻠﺶ ... ﺍﺯ ﯾــــــ ـــــــــ ــــــﺦ ﺯﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻗﻠﺒــــــ ـــــــ ــــﺶ ... ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔــــــ ـــــــــــ ــــــﯽ
‎دنیا قشنگ وقتے ‏دلت ے ‎رنگۂ‎

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: FAZii
 • ثبتنام : 1397/10/05 چهارشنبه
 • کل حضور در سایت : 69 روزها
 • آخرین حضور: 99/11/02 10:31

 میزان فعالیت

 • راي ها : 125
 • انجمن: 962
 • چتروم : 26199
 • بلاگ ها : 8919
 • تشکر شده : 2005
 • حاضري : 566
 • بازی ها : 264 (برد: 89 - مساوی: 12 - باخت: 163)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 39040
 • امتياز : 69693
 • سکه ها : 17

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها