چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 1005روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از DIANA: متشکرم

ID:2376 $Saman$
  امروز, 12:29  همونقدر باش که هستن برات!
آخرین بازدید: امروز, 12:29
آخرین موقعیت: پروفایل

نظرات (20) ارسال هدیه

- ---
(--- سال)5 / 9 / 0
سخت ﺍﺳﺖ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ پسری ﮐﻪ ﻏــ ـــﻢ ﻫﺎﯾـــــ ـﺶ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿـــ ــﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﻟﺶ ... ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻨـــ ـــــ ـــــﻬﺎ ﻟﺒــــﺨـــﻨﺪﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ؛ ﮐﻪ ﺣﺴــــ ــــــ ـــــﺮﺕ ﻣﯿـــــﺨﻮﺭﻧﺪ ﺑـــﺨﺎﻃﺮ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧــــ ــــ ـــﺶ ... ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــــ ــــــــ ــــﺶ ... ... ﻭ ﻫﯿــــــ ـــــــــ ــــــﭽﮑﺲ ﺟﺰ ﻫﻤﺎﻥ پسر ﻧﻤﯿــ ـــﺪﺍﻧﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎﺳــ ـــــﺖ ... ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﯿـــــــــ ـــــــ ـــــﺘﺮﺳﺪ ... ﺍﺯ ﺑﺎﺧـــــــــ ــــــــﺘﻦ ... ﺍﺯ ﺍﻋﺘــــ ــــــ ــــــﻤﺎﺩِ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻠﺶ ... ﺍﺯ ﯾــــــ ـــــــــ ــــــﺦ ﺯﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻗﻠﺒــــــ ـــــــ ــــﺶ ... ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔــــــ ـــــــــــ ــــــﯽ
در دنیایی که همه میخواهند خدای جذابیت باشند تو«خودت» باش اینجوری جذاب تری

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: FAZii
 • ثبتنام : 1397/10/05 چهارشنبه
 • کل حضور در سایت : 70 روزها
 • آخرین حضور: 00/07/04 12:29

 میزان فعالیت

 • راي ها : 14
 • انجمن: 964
 • چتروم : 26308
 • بلاگ ها : 8955
 • تشکر شده : 2075
 • حاضري : 700
 • بازی ها : 264 (برد: 89 - مساوی: 12 - باخت: 163)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 39280
 • امتياز : 67575
 • سکه ها : 10

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها