چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 596روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
ارسال هدیه

 
R
 
ID:2375 REIGNS
  12/05/1399 19:28  ROMAN REIGNS
آخرین بازدید: 02/08/2020 19:28
آخرین موقعیت: خانه

نظرات (78) ارسال هدیه
REIGNS
- ---
(--- سال)0 / 0 / 0
من بهتــرینم،بهترین بوکسور دنیا...
از سرﻧﻮﺷﺖ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺒﺎﺵ !
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺳﮓ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺷﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻞ ﺳﺒﺰ ﺭﻗﺼﻴﺪﻧﺪ ؛ ﺷﺎﺩﻱ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮒ ﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ... ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻴﺮ ؛ ﺷﻴﺮ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺳﮓ ؛ ﺳﮓ.

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: FAZii
 • ثبتنام : 1397/10/03 دوشنبه
 • کل حضور در سایت : 17 روزها
 • آخرین حضور: 99/05/12 19:28

 میزان فعالیت

 • راي ها : 82
 • انجمن: 9
 • چتروم : 8955
 • بلاگ ها : 20
 • تشکر شده : 82
 • حاضري : 357
 • بازی ها : 13 (برد: 4 - مساوی: 0 - باخت: 9)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 9518
 • امتياز : 404
 • سکه ها : 18

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها