چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 1009روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
هدیه شخصی

ID:2365 سارا020
  امروز, 08:20  ★فــرشته ے مهــــربون★
آخرین بازدید: امروز, 08:20
آخرین موقعیت: دل وپ

نظرات (617) ارسال هدیه
سارا020
شیـــراز - فارس
(--- سال)0 / 0 / 0
دَرد ڪه بــه اُستخـــونت رسید
دیگه مُهم نیست چی میشِه...
دیگه از گریه خبری نیسْ...
یه بُغضِ لعنتی کِه کُنجِ ...
گلوت خونه کردِهُ شُدِ همدَمت ...
یه سڪوت عجیب ڪه...
خودتم نمیدونی دَلیلش چیِه؟
ڪم ڪم بِه نفس عَمیق عادت میڪنی؛
واژه ها تو سرت رِژه میرَن...
ولی دردتُ توصیف نمیکُنن
عادت میڪنی به سردَردایِ ...
هر روزُ هر شَب ...
ڪم حرفی نیٓست ...
هجوم هزار تا فڪر ۅ هزارتا ...
واژه وَ لبی ڪـه به گـــله باز نمــیشه ...
اینجا ڪــه رسیدے بی تــفاوت میشـــی...
سِر میشۍ سیر میشۍمن اݪان دقیقا همینجا وآیسادم....ࡅ߳ߊ‌ ߊ‌ࡅ߲ܒ ܝ߳ࡐ ܦ߳ܠܝ߲ܩܢ ܝ߭ܭ݇ܤࡅߺߺ߳ࡉ ܩܝ࡙ܒ ߊ‌ܝ ܩܢ

ـ ࡅ࡙ߺܠ‌ࡐ‌ܝ۬ܘ ܠ‌ࡋܙ ܠ‌‌ࡆܝ‌‌ࡅ࡙ߺܩܢ ࡆࡐ‌ܝ۬ܩܢ‌ ܣܩࡅ࡙ߺܢࡄ݅ܘ ࡅߺ߲ࡆࡅ࡙ߺܠ ࡅߺ߲ࡏަࡅ࡙ߺܝ‌‌ࡇ
غـــصه گـــرفته صــورتِ دختـــرے رو ڪــه یه روز به قشنگـــــیِ لبخنــــدش معــروف بود...من دختـــرے را میشنــــاسمـ ڪه قطره هــاے باران سنجـــاق شــــده به مــوهــــایش ...دختــــــرے ڪـه صورتش همیشــــه ابـریســــت

آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: FAZii
 • ثبتنام : 1397/09/30 جمعه
 • کل حضور در سایت : 210 روزها
 • آخرین حضور: 00/07/04 08:20

 میزان فعالیت

 • راي ها : 42
 • انجمن: 45199
 • چتروم : 255482
 • بلاگ ها : 25344
 • تشکر شده : 20384
 • حاضري : 939
 • بازی ها : 71 (برد: 28 - مساوی: 1 - باخت: 42)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 347461
 • امتياز : 386634
 • سکه ها : 86

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها