چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 2167روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از : یلدات مبارک پیشاپیش

 
ج
 
ID:205 جابر م
  امروز, 08:11  live2025y
آخرین بازدید: امروز, 08:11
آخرین موقعیت: خانه

نظرات (152) ارسال هدیه

داراب - فارس
(--- سال)2 / 11 / 0
هستم
مههیم دیگه

راي دهنده ها
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • تایید خودکار
 • ثبتنام : 1394/02/17 پنجشنبه
 • کل حضور در سایت : 5 روزها
 • آخرین حضور: 00/01/23 08:11

 میزان فعالیت

 • راي ها : 3
 • انجمن: 291
 • چتروم : 1392
 • بلاگ ها : 59
 • تشکر شده : 235
 • حاضري : 176
 • بازی ها : 72 (برد: 16 - مساوی: 4 - باخت: 52)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 2228
 • امتياز : 1895
 • سکه ها : 273

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها