چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
پروفایل کاربر
این کاربر از 2290روز پیش عضو شبکه اجتماعی دلوپ می باشد
از mahdi22

ID:2 👑Sajad👑
  دیروز, 10:21  عشقم باربیم❤
آخرین بازدید: دیروز, 10:21
آخرین موقعیت: خانه

نظرات (331) ارسال هدیه
👑Sajad👑
833165985920 - فارس
(27 سال)20 / 1 / 1373
طوری کنارت می‌ مانم

طوری برایت خاطره می‌ سازم

که حتی اگر بخواهی هم  نتوانی ترکم کنی

آخر من فکر می‌کنم هیچ رفتنی

حریف خاطره‌ ها یمان نمی‌ شود

❤بارانم❤
❤قلبم فدای عشقم❤هـــرگـــز امـــــــیدت را از دســـــت نده ...

راي دهنده ها
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104
.105
.106
.107
.108
.109
.110
.111
.112
.113
.114
.115
.116
.117
.118
.119
.120
.121
.122
.123
.124
.125
.126
.127
.128
.129
.130
.131
.132
.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143
.144
.145
.146
.147
.148
.149
.150
.151
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158
.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173
.174
.175Mahnaz
.176
.177
.179fatiam
.180
.183
.186
.187
.188eli_m
.192
.197Sorena
.198MAA
.199roya
.201صدف
.202sheida
.204winter
.207
.208نفس
.209
.217Kia
.218
.219
.221tarkan
.222Ofogh
.223
.224
.229FATM
.233
.234
.235
.236bita
.237
.240
.241
.248Babi
.249
.257Sheyda
.260
.262
.267asrin
.271happy
.273Tayebe
.275
.278
.279
.280
.281zibaa
.283
.288
.290
.291
.292
.293MANIA
.296
.297
.299
.301
.302
.303
.304
آمار فعالیت ها

 آمار کاربر

 • ارزیاب اکانت: Modir
 • ثبتنام : 1393/07/17 پنجشنبه
 • کل حضور در سایت : 12 روزها
 • آخرین حضور: 99/10/26 10:21

 میزان فعالیت

 • راي ها : 305
 • انجمن: 1075
 • چتروم : 10220
 • بلاگ ها : 2147483647
 • تشکر شده : 982
 • حاضري : 658
 • بازی ها : 279 (برد: 99 - مساوی: 21 - باخت: 159)
 • جمع فعالیتها (جمع كل): 2147497166
 • امتياز : 2050532802
 • سکه ها : 3546641

 درجه فعالیت

10050010002000500010000
انجمن
چتروم
بلاگ ها
تشکرشده
حاضري
آخرین بازدید کننده ها