چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
فعالیت های کاربر

 
ا
 
امیرعلی پژمان
    Bitter silence☹︎

پست ها
1 2 3 ... 5 >>
💢𝑟𝑎𝑣𝑎𝑛_𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖💢
‌ "ܩߊ‌ࡎߊ‌ܟࡅ࡛ߊ‌ࡍ߭‌ࡃ߭ܩࡅ࡙ܩܢ‌ ᠀ ❟ߊ‌ܝ‌ܝ݅ߺߊ‌ࡍ߭‌ߏ‌ܠࡅߺ߳ࡅ࠭ࡏަܨ" ‌... >>
ثروت رو بیشتر دوست داری یا شادی؟
فعلن ڪ غم و بی‌پولیش نصیب من شدع... >>
اگه یکی بهت فحش بده واکنشت چیه؟
:quote_icon نقل قول از pixie :viewpost بستگی ب حالم داره حالم خوب باشه مودبانه میشورمش حالم بد باشه فحش کشش میکنم 😐
😂😂👌... >>
نظرت راجع ب خودت :)
:quote_icon نقل قول از pixie :viewpost مزخرف و غیرقابل تحمل
😐😐😐... >>
بدتـرین درد دنــیا چیه؟
بدتــرین درد بــی‌پـــولیه... >>
در کل 100 ارسالی
1 2 3 ... 5 >>