چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
فعالیت های کاربر

سارا020
    ★فــرامــوش شـــده ★

پست ها
1 2 3 ... 1256 >>
★ڪلبه تنهــایی سـارا020★
به هیچڪس و هیچ چیز تو زندگیت تڪیه نڪن ،جز خودت ! منتظر نباش هیچڪس ڪنارت وایسه دستتو بگیره ، میفهمی؟ هیچوقت ...! آدما اون چیزے ڪه فڪر میڪنے نیستین!... >>
در کل 25117 ارسالی
1 2 3 ... 1256 >>