چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
فعالیت های کاربر
پست ها
1 2 3 >>
زیباترین متن ها
ﺣﻖ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﺑﻮﺩ ، ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﻭﺩﻥ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺩﻝ ﻣﺎ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻐﺾ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺁﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﺪﻩ ﮔﺸﺎ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﺍﯼ ﺩﺍﺩ، ﮐﺲ ﺑﻪ ﺩﺍﻍ ﺩﻝ ﺑﺎﻍ ﺩﻝ ﻧﺪﺍﺩ ﺍﯼ ﻭﺍﯼ ، ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻋﺰﺍ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﯾﻢ ، ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﭘﺮﯾﺪ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ﺷﮑﺴﺖ... >>
بچه های دوسیب هرکی دوسداره حاضری بزنه
عجفففف همتون دوسیبی بودین و نگفتین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟... >>
و خدایی که در همین نزدیکی است
چقدر شرمنده اتم خدا خدای رحمان خدای کریم ما هر کاری که دوست داریم میکنیم اما ......... >>
مذهبی | پند های مذهبی
(16.04.2019 / 08:33)
در کل 15 ارسالی
1 2 3 >>