چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
فعالیت های کاربر

 М  ★Mohammad★
 باتو بودن،ِ زِ همه دست کشیدن دارد

پست ها
1 2 3 ... 9 >>
#حـــــــــسِ_رویــــــــــــــایــــے
#حڪـــــــــــــــــــــایت #من… حڪایت #ڪسی #بود ڪه #عاشق دریا #بود اما #قایقـــــــــــــــــــــی نداشت… #دلباخته سفر بود #اما #همسفـــــــــــــــــــــر نداشت… #حڪایت ڪسی #بود ڪه #زجر #ڪشید اما #ضجـــــــــــــــــــــه نزد… #زخم داشت اما #ننالیـــــــــــــــــــــد… #گریه ڪرد اما #اشڪ #نر... >>
#حـــــــــسِ_رویــــــــــــــایــــے
#دست سرنوشت #را … بـایـد #قطع ڪـــــــرد … #او #دزد#آرزوهـاے#مــن #است،... #حس_رویایی... >>
#حـــــــــسِ_رویــــــــــــــایــــے
#ڪاش #دلتنگـے هم مثل #اشـڪـ بود #مے ریخـت و #تمـام میشـد #مے ریخـت و سبڪـ #میشـدے #آن وقـت مجبور #نبودے هـر روز #حجـم #عظیـمے از #دلتنگـے ها را با #خودت بہ #این #طـرف و آن طـرف #ببـری...... >>
#حـــــــــسِ_رویــــــــــــــایــــے
دلگـــــــیرم... از تمام اًلٍفبآیٍ بی ڪســـے✌ ب خصوص این پنج "حــــرف" ف ا ص ل ه ..... >>
#حـــــــــسِ_رویــــــــــــــایــــے
بــه هــم نميڔسيــم اݥـــــا بھتــريــــــــن غـريبـــه اٺ ميمــانـم ڪـــــه تــو را هميـشـــــــــــھ دوسـت خواهـد داشت...... >>
در کل 49 ارسالی
1 2 3 ... 9 >>