چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
downیک خواننده یک آهنگ
1 2 3 ... 233 >>

جهت ارسال پاسخ عضو شوید یا وارد شوید
پیام راهنما
دوست دارم میدونی که این کار دله
گناه من نیست ، تقصیر دله
دوست دارم می دونی که این کار دله
گناه من نیست ، تقصیر دله
عشق تو دیوونم کرده ، بی آشیونم کرده
ناز تو نازنینو ورد زبونم کرده
عشق تو نازنینم شبگرد کوچه هام کرد
سوسن دوست دارم
تو می دونی فدات شم قلبت باهام چه ها کرد
این بازیه زمونس آخه منم جوونم
همه می گن دیوونس اینو خودم می دونم
همه می دونن که عاشقی کار دله
گناه من نیست ، تقصیر دله
عشق تو دیوونم کرده بی آشیونم کرده
ناز تو نازنینو ورد زبونم کرده
امروز , 11:01#1
❤نازنــیــنــم❤  ❤نازنــیــنــم❤

 آفلاین
پیام
تشکر ها: 3597
تشکر شده: 2281

http://dl.ir-media.ir/1398/12/ ... h.mp3


.....
بایدنفس تردیدوگرفت تواخرین دقایق...یجوری دوریویجوری گم شدم...که باورم نمیشه...کسی که عاشقه محاله بگذره ازون که زندگیشه...
امروز , 10:49#2
d
 
 d.kianfar

 آنلاین
پیام
تشکر ها: 108
تشکر شده: 919
ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻭﺟﺐ ﺧﺎﮎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﮑﺎﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ
ﺍﻫﻞ ﻃﺎﻋﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯼ ﻣﺸﺮﻗﯿﻢ ﺗﻮﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻧﮓ
ﭘﻮﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ شبِ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﺨﻤﻞ ﺳﺮﺥ ﺭﺧﺘﻢ ﺍﺯ ﺗﺎﻭﻟﻪ ﺗﻨﭙﻮﺵ ﺗﻮ ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﻠﻨﮓ
ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻭﺟﺐ ﺧﺎﮎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﮑﺎﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ
ﺗﻮﺑﻪ ﻓﮑﺮ جنگلِ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺧﺮﺍﺵ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﯾﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺍﺏ
ﺗﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﮎ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﺗﻦ ﺗﻮ ﺗﻦ ﻣﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺸﻨﻪ ﯼ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﺏ
ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻭﺟﺐ ﺧﺎﮎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﮑﺎﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ
ﺷﻬﺮ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻧﮓ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺗﺮﻣﻪ ﻗﺒﺎ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻋﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺒﺪﺍﺵ ﻃﻼ
ﺗﻦ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺗﺒﺮ ﺗﻦ ﻣﻦ ﺭﯾﺸﻪ ﯼ ﺳﺨﺖ ﻃﭙﺶ ﻋﮑﺲ ﯾﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﺭﺧﺖ
ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻭﺟﺐ ﺧﺎﮎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﮑﺎﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﺗﻮ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﮔﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺎﮎ ﺗﻨﻢ ﺗﻮ ﺁﺧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﺧﻮﻥ ﺭﮒ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻢ
ﺗﻦ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺯﺧﻤﯽ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺸﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﯾﻪ ﻭﺟﺐ ﺧﺎﮎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﺮﭼﯽ ﻣﯿﮑﺎﺭﻡ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ

.....
نیا
حالا که اومدی مَحْرَم باش
دیروز , 05:04 #3
سارا020  سارا020

 آنلاین
پیام
تشکر ها: 3140
تشکر شده: 8472
شب نیلوفــرے...ابــی
.....
غـــصه گـــرفته صــورتِ دختـــرے رو ڪــه یه روز به قشنگـــــیِ لبخنــــدش معــروف بود...من دختـــرے را میشنــــاسمـ ڪه قطره هــاے باران سنجـــاق شــــده به مــوهــــایش ...دختــــــرے ڪـه صورتش همیشــــه ابـریســــت
دیروز , 02:17 #4
f
 
 d.kianfar

 آنلاین
پیام
تشکر ها: 108
تشکر شده: 919
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﻫﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺭﻧﮓ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻦ
ﺭﻧﮓ ﺷﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰﻡ ﺭﻭﺯ ﻭﺷﺐ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼ ﺑﻬﺎﺭ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯾﯽ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ
ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﭼﻮﻥ ﻏﺮﻭﺏ ﯾﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ
ﮔﺮیمﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺟﺪﺍﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﺮﯼ ﭘﺎﺭﻩ ﭘﺎﺭﻩ
ﻫﻤﭽﻮ مرغی ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺗﻮ ﻗﻔﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﺩﺭ ﻏﺮﻭﺑﯽ ﺑﯽ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﯽ ﺍﺏ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻋﺸﻘﻤﻮ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﻻ ﻫﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ
ﺭﻧﮓ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻦ
ﺭﻧﮓ ﺷﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﺩﯾﻮﻧﻪ ی ﻣﻦ

داریوش

Edited falta (دیروز, 02:22) [2]
.....
نیا
حالا که اومدی مَحْرَم باش
02:59 99/04/16 #5
سارا020  سارا020

 آنلاین
پیام
تشکر ها: 3140
تشکر شده: 8472
زیبا رحیمی...دوره گــرد
.....
غـــصه گـــرفته صــورتِ دختـــرے رو ڪــه یه روز به قشنگـــــیِ لبخنــــدش معــروف بود...من دختـــرے را میشنــــاسمـ ڪه قطره هــاے باران سنجـــاق شــــده به مــوهــــایش ...دختــــــرے ڪـه صورتش همیشــــه ابـریســــت
01:13 99/04/16 #6
DIANA  DIANA

 آفلاین
پیام
تشکر ها: 193
تشکر شده: 8
ارشاد
چند سال پیش

.....
Be stron like a girl
بالا  در کل 1397 پاسخ
1 2 3 ... 233 >>

New at the top