چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
downتیــــغه‏ ‏ها‏!‏!!!!
1 2 3 ... 79 >>
تاپیک بسته شده است
پیام راهنما
هعی‏ ‏خدا‏ ‏چرا‏ ‏من‏ ‏خوابم‏ ‏نمیبره‏ ‏هعی‏ ‏خدا‏ ‏هاااان؟‏ ‏میدونم‏ ‏چته‏!‏‏ ‏ازم‏ ‏ناراحتی؟‏ ‏چیزی‏ ‏ندارم‏ ‏بگم‏!‏‏ ‏ولی‏ ‏به‏ ‏حسینت‏ ‏قسم‏ ‏از‏ ‏فردا‏ ‏همون‏ ‏شکوفه‏ ‏ات‏ ‏میشم‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اذون‏ ‏‏ ‏بیدار‏ ‏میشد،‏ ‏همونکه‏ ‏هر‏ ‏وق‏ ‏هرچی‏ ‏دعا‏ ‏کرد‏ ‏براورده‏ ‏‏!‏....معذرت‏ ‏میخوام‏ ‏بخاطر‏ ‏حقم‏ ‏که‏ ‏بجا‏ ‏نیاوردم‏ ‏بخاطر‏ ‏اینطور‏ ‏آواره‏ ‏شدنم‏!‏‏ ‏الان‏ ‏هیشکی‏ ‏جز‏ ‏منو‏ ‏تو‏ ‏نیس‏!‏‏ ‏بازم‏ ‏مثل‏ ‏قدیما‏ ‏این‏ ‏اخرین‏ ‏دعامو‏ ‏براورده‏ ‏کن‏ ‏‏!‏‏ ‏خداجون‏ ‏دعا‏ ‏میکنم‏ ‏روقسمم‏ ‏به‏ ‏حسین‏ ‏بمونم
تاپیک قفل شده است
12:34 96/02/24 #1
M
 
 M@@hdi

 آفلاین
پیام
تشکر ها: 0
تشکر شده: 3

،،ـــــــــــــ

12:34 96/02/24 #2
M
 
 M@@hdi

 آفلاین
پیام
تشکر ها: 0
تشکر شده: 3
،،،.ـــ
12:33 96/02/24 #3
M
 
 M@@hdi

 آفلاین
پیام
تشکر ها: 0
تشکر شده: 3
..ــــ...
12:33 96/02/24 #4
M
 
 M@@hdi

 آفلاین
پیام
تشکر ها: 0
تشکر شده: 3
.ـــــــ.
12:32 96/02/24 #5
M
 
 M@@hdi

 آفلاین
پیام
تشکر ها: 0
تشکر شده: 3
ــــ..
12:32 96/02/24 #6
M
 
 M@@hdi

 آفلاین
پیام
تشکر ها: 0
تشکر شده: 3
ــــــــــــــــــــــــــ
بالا  در کل 470 پاسخ
1 2 3 ... 79 >>

New at the top