چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
 М  00:00 97/10/22 Alireza.M
 تونی پیر

خود خدا هم بعد از فرستادن 124 هزار پیامبر بالاخره صبرش تموم شد.گفت این دیگه اخریه ،از این به بعد خودتون هر طور راحتید.
اونوقت شما از دیگران چه انتظاری دارید؟؟

==========
جمله هم از خودم بود.

در کل 8 تشکر