چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
 Ж  22:18 97/10/21 باران کورد
 که سم زوره به لام به بی تو بی که سم

خدایا جوری دستم را بگیرو بلندم کن که همه ی اطرافیان یادشان بماند که من خدایی دارم ،،،یادشان بماندژست خدایی لایق بنده ی خدا نیست،یادشان بماند که حرفهایشان در دلم خواهد ماند،حتی اگر به رویشان لبخند بزنم و هیچ نگویم یادشان بماند همانگونه که دلم را شکستن تو آن بالا همه را دیده ای ،،آری بدانند،،،،،

در کل 5 تشکر