چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
 Ж  10:58 97/06/22 آے ام بلا

آغــوشت بوی تلخ که هیچ , بوی غرور میدهد !
و چه لذت بخش است که ریه هایم از عطر مردانگی ات پر شود . . . !

تعداد نظرات: 0
نظرات:

تشکر ها: Khnoom_zabihii
در کل 1 تشکر