چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
 Ж  18:43 97/05/19 arezoo72

بغض وقتی می رسد شاعر نباشی بهتر است ، بغض وقتی گریه شد خودکار می خواهد فقط...

در کل 7 تشکر