چتروم موبایل - چتروم موبایل - شبکه اجتماعی موبایل

login register
بلاگ ها
 М  دیروز , 21:08 Mohammad☆
دنیای مجازی به ما آموخت:
زن و مرد میتوانیم باهم مهربان باشیم
حرف دلمان را آزاد بنویسیم و بیان کنیم
میتوانیم خودمان باشیم
میتوانیم از دور دوست بداریم و دوست داشته شویم
میتوانیم به کسانی دل ببندیم و اعتماد کنیم که هرگزندیدیمشان
میتوانیم جنسیت را فراموش کنیم و بدون ت
...ادامه خواندن
 М  دیروز , 18:35 فریدون
 
حديث
ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ:ﻣﺆﻣﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﻴﻜﻰ ﻭ ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﻭ ﻣﻼ‌ﻃﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺮ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﻋﻀﻮﻯ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ،ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﻰ ﺧﻮﺍﺑﻰ ﻭ ﺗﺐ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺻﺪﺍ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻧﻨﺪ.ﭼﻮ ﻋﻀﻮﻯ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺩﮔﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻗ
...ادامه خواندن
تشکر ها: arezoo72 ارمان
 М  دیروز , 13:48 فریدون
سلآ م به همگی..روززتون بخیر ونیکی، ان شالله که حالتون خوب باشه ودر پناه لطف خدا دلتون آروم ،)شهادت تعدادی از همو طنان خوزستانی را در حادثه تروریستی ،تسلیت عرض میکنم(.
مشاهده بلاگ
 М  19:14 97/06/30 فریدون
سلام به همگی...عصرتون بخیر ونیکی،ان شالله که حالتون خوب باشه ودر پناه لطف خدا دلتون آروم،ایام محرم وسوگواری حضرت ابا عبدالله الحسینن )علیه السلام (واهل بیت ویاران وفادارش، را تسلیت عرض میکنم،عزاداریهاتون تا اینجا قبول درگاه حق ان شالله،،خدا حافظتون..شب وروزتون خوش وخدایی.
...ادامه خواندن
تشکر ها: fatemeh12j
درکل1398 بلاگ
1 2 3 ... 233 >>